Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

CON NGƯỜI LÀ GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG NHẤT

TẦM NHÌN:

Xây dựng Công ty CP An Phú Hưng Gia Lai trở thành doanh nghiệp mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ, khẳng định vị thế trên thị trường Trong nước và Quốc tế.

 

SỨ MỆNH:

  • Đối với khách hàng: Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
  • Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để mọi người có thể phát huy hết khả năng của mình.
  • Đối với xã hội: Luôn ý thức lợi ích của An Phú Hưng gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của An Phú Hưng đối với cộng đồng.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

  • Xem tinh thần sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển.
  • Xem con người là tài sản của Công ty, là nhân tố tạo nên sự thành công.
  • Xem tinh thần đồng đội, sự trung thực là phương châm hành động.
  • Xem sự khác biệtđột phá là lợi thế cạnh tranh.

Lĩnh Vực Hoạt Động

Khách hàng là Trọng tâm – Phục vụ là sứ mệnh – Chất lượng là lời cam kết.

Đầu Tư Xây Dựng

Thương Mại

Xuất Nhập Khẩu

Du Lịch Sinh Thái